Ile jest liczb pięciocyfrowych, spełniających jednocześnie następujące cztery warunki:

(1) cyfry setek, dziesiątek i jedności są parzyste,

(2) cyfra setek jest większa od cyfry dziesiątek,

(3) cyfra dziesiątek jest większa od cyfry jedności,

(4) w zapisie tej liczby nie występuje cyfra 9.

...

Odpowiedź: ...