Liczby 2x + 1, 6, 16x + 2 są w podanej kolejności pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz x.

... 

Odpowiedź: ...