Udowodnij, że iloczyn kolejnych liczb naturalnych od 1 do 16, czyli 1 · 2 · 3 · ... · 16, jest podzielny przez 215.

...