Rozwiąż nierówność x2 - 3x + 2 < 0.

...

Odpowiedź: ...