Kula ma objętość V = 288π. Promień r tej kuli jest równy

A. 6 B. 8 C. 9 D. 12