Dany jest romb o boku długości 4 i kącie ostrym 60°. Pole tego rombu jest równe

A.  B. 16 C.  D. 8