Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 6. Objętość tego walca jest równa


A. 108π B. 54π C. 36π D. 27π