Krawędź sześcianu ma długość 9. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa:


A. B. C. D.