Ile wyrazów ujemnych ma ciąg (an) określony wzorem an = 2n2 - 9 dla n≥1?

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3