Kąt α jest ostry oraz sinα = cos 47º . Wtedy miara kąta α jest równa:

A. B. 33° C. 47° D. 43°