Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych o sumie cyfr równej 2?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4