W ciągu geometrycznym (an) mamy a3 = 5 i a4 = 15 . Wtedy wyraz a5 jest równy

A. 10 B. 20 C. 75 D. 45