Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f(x) = x2 - 4 jest

A. <- 4, + ∞) B. <- 2, + ∞) C. <2, + ∞) D. <4, + ∞)