Liczba  log24 + 2 log31 jest równa

A. 0 B. 1 C. 2 D. 4