Liczba |5 - 2| + |1 -6| jest równa

A. 8 B. 2 C. 3 D. - 2