Dla pewnych liczb a i b zachodzą równości: a2 - b2 = 200 i a + b = 8. Dla tych liczb a i b wartość wyrażenia a - b jest równa

A. 25 B. 16 C. 10 D. 2