Punkt A = (0, 5) leży na prostej k prostopadłej do prostej o równaniu y = x + 1. Prosta k ma równanie

A. y = x + 5 B. y = - x + 5 C. y = x - 5 D. y = - x - 5