Rozwiązaniem układu równań jest

A. 

B. 

C. 

D.