Suma liczby x i 15% tej liczby jest równa 230. Równaniem opisującym tę zależność jest

A. 0,15 · x = 230 B. 0,85 · x = 230 C. x + 0,15 · x = 230 D. x - 0,15 · x = 230