Rozwiązaniem równania 3(2 - 3x) = x - 4 jest:

A. x = 1 B. x = 2 C. x = 3 D. x = 4