A, B są zdarzeniami losowymi zawartymi w Ω. Wykaż, że jeżeli P(A) = 0,9 i P(B) = 0,7, to P(A ∩ B') ≤ 0,3 (B' oznacza zdarzenie przeciwne do zdarzenia B).

Odpowiedź: ...