Oblicz miarę kąta między stycznymi do okręgu x2 + y2 + 2x − 2y − 3 = 0 poprowadzonymi przez punkt A = (2 , 0).

Odpowiedź: ...