O ciągu (xn) dla n ≥ 1 wiadomo, że:
a) ciąg (an) określony wzorem an= 3xdla n ≥ 1 jest geometryczny o ilorazie q = 27 .
b) x1 + x2 + ... + x10 = 145.

Oblicz x1.