Wyznacz wszystkie wartości parametru , dla których równanie x2 − 4mx − m3 + 6m2 + m − 2 = 0 ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste x1, x2 takie, że 

(x1 - x2)2 < 8(m + 1).

 

Odpowiedź: …