Uzasadnij, że dla każdej liczby całkowitej k liczba k62k4 + k2 liczba jest podzielna przez 36.