Okrąg o środku w punkcie S = (3,7) jest styczny do prostej o równaniu = 2x - 3. Oblicz współrzędne punktu styczności.

...

Odpowiedź: ...