Ze zbioru liczb {1, 2, 3, ..., 7} losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielna przez 3.

...

Odpowiedź: ...