Kąt ∝ jest ostry i . Oblicz wartość wyrażenia sin∝ · cos∝ .

...

Odpowiedź: ...