Rozwiąż nierówność 3x2 - 10x + 3 ≤ 0 .

...

Odpowiedź: ...