Objętość stożka o wysokości 8 i średnicy podstawy 12 jest równa

A. 124 π B. 96π C. 64π D. 32π