Styczną do okręgu (- 1)2 + y2 - 4 = 0 jest prosta o równaniu

A. x = 1

B. = 3

C. = 0 D. = 4