Wysokość rombu o boku długości 6 i kącie ostrym 60° jest równa

A. B. 3 C. D. 6