Punkt O jest środkiem okręgu. Kąt wpisany ∝ ma miarę

A. 80° B. 100° C. 110° D. 120°