W prostopadłościanie ABCDEFGH mamy: |AB| = 5, |AD| = 4, |AE| = 3 . Który z odcinków AB, BG, GE, EB jest najdłuższy?

A. AB B. BG C. GE D. EB