Dany jest nieskończony ciąg geometryczny (an), w którym a3=1 i a4=2/3. Wtedy

A. a1=2/3 B. a1=4/9 C. a1=3/2 D. a1=9/4