Funkcja liniowa określona jest wzorem . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba

A.  B.
C. D.