Wyrażenie log4 (2x - 1) jest określone dla wszystkich liczb x spełniających warunek

A. ≤ ½ B. > ½ C. ≤ 0 D. > 0