Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności: 3(x - 1)(- 5) ≤ 0 i > 1.

A. B.
C. D.