Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności  jest

A. 1 B. 2 C. -1 D. -2