Rozwiązanie równania x(x + 3) - 49 = x(x - 4) należy do przedziału

A. (- ∞,3) B. (10,+∞) C. (-5, -1) D. (2, +∞)