Wyrażenie 5a2 - 10ab + 15a jest równe iloczynowi

A. 5a2 (1 - 10b) B. 5a(a - 2b + 3) C. 5a(a - 10b + 15) D. 5(a - 2b +3)