Wskaż nierówność, którą spełnia liczba π :

A. |x + 1| > 5 B. |x – 1| <  2 C. |x + ⅔| ≤ 4  D. |x - ⅓| ≥ 3