Przekształć zdanie tak, aby własnymi słowami oddać znaczenie wyrażenia ostatni krzyk mody.
Prasa donosi, że ostatnim krzykiem mody jest literatura fantastycznonaukowa.

...

...