W ciągu arytmetycznym (an) mamy: a2 = 5 i a4 = 11. Oblicz a5.

A. 8 B. 14 C. 17 D. 6