Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f jest przedział (-∞, 3>. Na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji f ?

A. B. C. D.