Wskaż m, dla którego funkcja liniowa f(x) = (m - 1)x+6 jest rosnąca

A. m = -1 B. m = 0 C. m = 1 D. m = 2