Iloczyn 812 . 94 jest równy

A. 34 B. 30 C. 316 D. 314