Punkt Α = (−2,5) jest jednym z wierzchołków trójkąta równoramiennego ΑΒC, w którym |AC| = |BC|. Pole tego trójkąta jest równe 15. Bok BC jest zawarty w prostej o równaniu y = x + 1. Oblicz współrzędne wierzchołka C.