Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie x+ mx + 0 ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste takie, że suma ich kwadratów jest większa od 2m2- 13.