O liczbach a, b, c wiemy, że ciąg (a, b, c) jest arytmetyczny i a + c = 10, zaś ciąg (+ 1, + 4, + 19) jest geometryczny. Wyznacz te liczby.